O nás

 O nás

Mendelův vinařský spolek Šardice vznikl v roce 2001 a má 21 členů. Hlavním posláním spolku je propagace vinařství a vinařských tradic v obci a regionu, osvětová činnost v oblasti vinohradnictví a vinařství, podpora kultury v obci, propagace vinařských stezek a agroturistiky, pořádání výstav vín a propagace J.G. Mendela je náplní Mendelova vinařského spolku v Šardicích. 

 Logo-jpg

 

O vinařství v Šardicích

Vinařství v obci je doloženo již od 13. století. V kronice obce jsou v 16. Století zaznamenány vinařské trati Dubová, Hejdy, Nové, Kamenné, v 17. Století Šumperky, Červenice, Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle.

V současné době jsou registrovány viniční trati: Hejdy, Kameny, Dubový-Červenice, Požární čtvrtě, Padělky, Bařinové čtvrtě, Hrubý kopec, Špitálka.

Vinařství je doloženo několika historickými pečetěmi od 14. století.

Ve Státním oblastním archívu v Brně jsou uloženy dochované „vinohradské regule“ z r. 1753 vydané opatem Pertscherem.

S vinařstvím je spojená i dochovaná stavba tzv. Loydrova sklepa z r. 1745, která byla součástí majetku augustiniánů. Klášteru patřil jak dosud zachovaný zůstal statek, nyní ve vlastnictví soukromé firmy, historický sklep nyní ve vlastnictví vinařské firmy Neoklas Šardice i Rezidence, nyní patřící obci.

O obci

Obec Šardice leží 10 km jihozápadně od Kyjova, v okrese Hodonín, Jihomoravský kraj. Obec má 2220 obyvatel.

Šardice patří mezi tradiční vinařské obce s dlouhou tradicí. Patří do vinařské podoblasti Slovácké, obcí prochází Mutěnická vinařská stezka.

Nejstarší kulturní památkou v obci je kostel sv. Michaela Archanděla a nejvýznamnější je Rezidence z roku 1742, dřívější sídlo augustiniánského kláštera na Starém Brně, kterému obec po staletí patřila.

Vinařská ratolest s hrozny a vinnými listy, spolu s vinařským nožem byla součástí všech dochovaných pečetí a jsou součástí i současného obecního znaku.

O Rezidenci a J.G.Mendelovi

Obec po staletí patřila augustiniánskému klášteru na Starém Brně. Tento se také významnou měrou zasloužil o rozvoj vinařství v obci. Rezidence – bývalé reprezentační sídlo brněnských augustiniánů vznikla v letech 1740–1742 přestavbou staré sýpky. Uvnitř kamenné schodiště, všechny místnosti klenuté, stropy v místnostech 1. patra jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako reprezentační sídlo brněnských augustiniánů byla vybavena potřebnými úředními a společenskými prostorami – prokuraturou, prelaturou, daplí a dalšími hospodáskými a obytnými místnostmi. Sloužila nejen pro ubytování hospodářského inspektora, ale byla i letoviskem preláta a mnichů.

Významnými osobnostmi augustiniánského řádu byli jak pokrokový opat Cyril Napp, tak zakladatel nauky o dědičnosti Johann Gregor Mendel.

Více o Rezidenci také na http://rezidence.blog.cz/

O kroji a folkloru

Šardice mají svůj vlastní kroj. Kroj patří mezi kroje jihokyjovské. A jako do všech oblastí života obce i na kroji a folkloru se vinařství podepsalo. Téma vinné révy a hrozny se objevuje ve všech vyšívaných, malovaných či jinak ztvárněných ornamentech. Hrozny, vinohrad či víno je vděčným tématem mnoha písní.

Partneři

   Pecet-sardice     Svaz-vinaru-cz Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Víno ze Šardic

Kontaktujte nás

Mendelův vinařský spolek Šardice

696 13 Šardice 2

Doručovací adresa: 696 13 Šardice 429

Kontakty na členy výboru v odkaze - kontakty

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.